Ordensreglement i Sparekassen Danmark Isarena i forbindelse med Aalborg Pirates kampe og arrangementer.

 • På opfordring skal der til enhver tid kunne fremvises billet, sæsonkort eller andet der giver adgang til at opholde sig i Sparekassen Danmark Isarena, til Steward, politi eller andre myndigheder.
 • Besøgende/tilskuere i Sparekassen Danmark Isarena skal indtage den plads der er anført på deres billet eller adgangskort, medmindre andet er aftalt.
 • Videoovervågning i Sparekassen Danmark Isarena kan forekomme af sikkerhedsmæssigt hensyn.
  • Videoovervågningen bruges kun til internt brug og udleveres ikke. Dog udleveres videomaterialet til politiet på forlangende.
 • Anvisninger fra Steward og andet personale i Sparekassen Danmark Isarena skal til enhver tid efterkommes.
 • Overtrædelser af ordensregler for Sparekassen Danmark Isarena, vil uden videre kunne medføre bortvisning og en eventuel afgift og/eller karantæne fra Sparekassen Danmark Isarena. Bortviste personer har IKKE ret til at få deres billet eller sæsonkort refunderet.

 

I Sparekassen Danmark Isarena er det IKKE tilladt at: 

 • Kaste genstande på eller mod banen og andre tilskuere.
 • Benytte sig af maskering i Sparekassen Danmark Isarena, med mindre andet er anvist.
 • Være iført beklædning eller andet banderelateret tøj.
 • Benytte og besidde pyroteknik i Sparekassen Danmark Isarena, med mindre andet er aftalt.
 • Rygning er ikke tilladt i Sparekassen Danmark Isarena og Gigantium. KUN tilladt udendørs i de afmærkede områder, gælder også e-cigaretter.
 • Flasker og/ eller dåser, der ikke er købt i Sparekassen Danmark Isarena må ikke medbringes og nydes i Isarena.
 • Færdes beruset eller påvirket i en tilstand der kan være medvirken til at forstyrre og være til gene for andre i Isarena.
 • Besidde og/eller indtage euforiserende stoffer.
 • Udvise voldelig og provokerende adfærd.
 • Tildeles der en afgift ifb med overtrædelse af ordensreglerne, vil disse blive opkrævet øjeblikkelig eller efter aftale.

 

Karantæne og afgift.

Karantæne udstedes i forbindelse med overtrædelse af hændelse fra ovennævnte, eller overtrædelse af anden gældende lovgivning. Karantæne er gældende til alle Aalborg Pirates kampe og arrangementer i Sparekassen Danmark Isarena og disse arealer.

Karantæner gives i perioder af 6 måneder eller 12 måneder, og karantæneperioden regnes fra den dag karantæne tildeles, både mundtligt eller skriftligt.

Afgifter kan udstedes, såfremt en eller flere af ovennævnte punkter overtrædes. Afgiften opkræves straks eller efter nærmere aftale med Aalborg Pirates.