Aalborg Pirates har indgået samarbejde med flere bo- og opholdssteder i Nordjylland med henblik på at bedrer den mentale og fysiske sundhed for beboerne.

Aalborg Pirates giver unge borgere på Bo- og Opholdsstederne i Nordjylland fællesskabstilbud, der sigter imod indlemmelse i fællesskaber samtidig med, at vi gennem vores tilbud bedrer borgernes mentale og fysiske ståsted.

Vi bruger ishockeysporten og isen i GIGANTIUM som omdrejningsakse. Samtidig med at vi tilbyder fællesskabsaktiviteter rundt om i Nordjylland i samarbejde med samarbejdspartnere og virksomheder.

Partnerskabets aktivitetstilbud bygger på den enkelte borgers mentale og fysiske sundhed, hvor vi i vores indsats har øje for, at aktiviteterne er let tilgængelige,  og der skabes rammer, som muliggør, at borgerne deltager i aktiviteter og fællesskaber på lige vilkår.

Vi har gennem det sidste år blandt andet gennemført fællesskabsaktiviteter for beboerne på bo- og opholdsstederne i Fårup Sommerland, Fun Art Blokhus, kampe på Aalborg Portland Park, istræning i GIGANTIUM og overværelse af Aalborg Pirates kampe i Metalligaen.

Lidt om målgruppen for vores indsats:

Et Bosted er et midlertidigt eller længerevarende tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. På botilbud modtager borgeren individuel og fælles støtte til personlig og social udvikling samt udvikling af færdigheder til at klare sig selv. Opholdsstederne er for børn og unge under 18 år.