Cool East er udviklet af en række markante Aalborg-virksomheder i samarbejde med Aalborg Pirates.

Cool Easts formål er at skabe mulighed for:

  1. kulturelle og sportslige aktiviteter i det østlige Aalborg, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i det østlige Aalborg.


  2. deltagelse i lokale CSR/ESG-initiativer og aktiviteter, som skaber værdi for lokalsamfundet og lever op til mindst et af disse fire verdensmål:
    3: Sundhed og trivsel
    8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
    10: Mindre ulighed
    17: Partnerskaber for handling

Foreningens omsætning skal fordeles i overensstemmelse med følgende fordelingsnøgle:

  • Kulturelle, sportslige og CSR/ESG-aktiviteter i Aalborg Øst (70 %)
  • Branding og markedsføring af Cool East (25 %)
  • Administration (5 %)


For yderligere information se www.cooleast.dk